Datum Naziv dokumenta Pošiljalac Primalac
9-apr-2020 Zahtev za 3 naloga DZ Rakovica RFZO
9-apr-2020 Mail dostava kredencijala za pristup RFZO DZ Rakovica
9-apr-2020 Obaveštenje o kredencijalnima na sajtu DZ Rakovica Zaposleni
17-apr-2020 Obaveštenje o incidentu Share Fondacija Poverenik, NCert, MTTT
17-apr-2020 Dokazi pristupa IS Covid 19 NCert Poverenik
17-apr-2020 Hitno obaveštenje za Batut RFZO Batut
17-apr-2020 Promena pristupnih parametara Batut Svi korisnici sistema
17-apr-2020 Mere predostroznosti Batut Premijerka
17-apr-2020 Mere predostroznosti Batut Ministar Zdravlja
18-apr-2020 Izjava o incidentu DZ Rakovica IT MUP (Srđan Mokan)
18-apr-2020 Zahtev za otvaranje korisničkih naloga DZ Rakovica RFZO
18-apr-2020 Hitno obaveštenje  DZ Rakovica Batut
18-apr-2020 Obaveštenje DZ Rakovica Ministar Zdravlja
18-apr-2020 Obaveštenje DZ Rakovica Poverenik
18-apr-2020 Krivična prijava protiv NN lica DZ Rakovica VTK
18-apr-2020 Krivična prijava protiv NN lica DZ Rakovica MUP Rakovica
21-apr-2020 Zahtev za personalizovanim nalozima DZ Rakovica RFZO
21-apr-2020 Dopis sa nalogom Poverenik DZ Rakovica
21-apr-2020 Službena beleška Poverenik
21-apr-2020 Akt o proceni uticaja Batut
22-apr-2020 Obaveštavanje Poverenika o incidentu Batut Poverenik
23-apr-2020 Obaveštavanje Poverenika o incidentu DZ Rakovica Poverenik
23-apr-2020 Dopis sa nalogom Poverenik Batut
23-apr-2020 Mail sa predlogom ugovora Batut RFZO
24-apr-2020 Mišljenje DPO Batut
24-apr-2020 Dopis sa dokumentima DZ Rakovica Poverenik
24-apr-2020 Evidencija o obradi DZ Rakovica Poverenik
27-apr-2020 Izjašnjenje na dopis Batut Poverenik
29-apr-2020 Dopis sa nalogom Poverenik RFZO
30-apr-2020 Ugovor Rukovalac - Obrađivač Batut RFZO
4-maj-2020 Izjašnjenje na dopis RZFO Poverenik
11-jun-2020 Opomena Poverenik Batut
6-jul-2020 Postupanje po opomeni Batut Poverenik