Bojan Perkov kandidat SHARE Fondacije za člana Saveta za štampu

Savet za štampu je 12. juna raspisao konkurs za izbor predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe. Konkursom se biraju tri predstavnika civilnog društva, odnosno javnosti.

SHARE Fondacija, koja se bori za unapređenje ljudskih prava i sloboda na internetu, promociju pozitivnih vrednosti otvorene i decentralizovane mreže, kao i slobodan pristup informacijama, znanju i tehnologiji, predlaže istraživača Bojana Perkova za predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe.

Smatramo da Bojan Perkov ispunjava sve formalne uslove koje propisuje Savet za štampu, te da se odlikuje visokom profesionalnošću i moralnim kvalitetima. Kao diplomirani novinar i master komunikolog poznavalac je Kodeksa novinara Srbije, a u svom dosadašnjem radu u SHARE Fondaciji upoznao se i sa Statutom Saveta za štampu, kao i sa Poslovnikom o radu Komisije za žalbe Saveta za štampu, koje prihvata kao deo svoje profesionalne etike. Takođe smatramo da je zbog specifičnosti onlajn medija i objavljivanja sadržaja u digitalnom okruženju neophodno da Komisija za žalbe, koja dobija veliki broj slučajeva upravo u vezi sa onlajn sadržajima, ima člana koji u potpunosti razume izazove za onlajn medije i novinare.

Kao stručnjak za slobodu izražavanja i informisanja, sa posebnim naglaskom na digitalno okruženje i nove medijske platforme, Bojan Perkov je autor i koautor više od dvadeset publikacija i stručnih članaka na teme regulisanja komentara i drugih korisničkih sadržaja na onlajn platformama, zaštite podataka o ličnosti i medija, rizicima po onlajn medije i novinare u digitalnom okruženju, poslovnih modela i komercijalnih sadržaja u onlajn medijima, itd. Dodatno, Bojan već pet godina vodi proces monitoringa stanja digitalnih prava i sloboda u Srbiji, čime je stekao uvid u brojne slučajeve kršenja slobode izražavanja i informisanja u onlajn okruženju. Pored toga, učestvovao je u planiranju i izradi nove baze žalbi Saveta za štampu, što mu je omogućilo da stekne bolji uvid u slučajeve i odluke Komisije za žalbe. Bojan je u SHARE Fondaciji radio na pripremanju žalbi na sadržaje u onlajn medijima koje je Fondacija podnosila Savetu za štampu.

Takođe, Bojan je koautor Analize primene Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju na uzorku od 70 onlajn medija, koja je sadržala i priručnik za prilagođavanje pravila komentarisanja i korišćenja medijskih sadržaja u onlajn medijima. Prilikom rada na ovoj analizi u izdanju Saveta za štampu, Bojan se upoznao sa specifičnim problemima i potrebama onlajn medija iz cele Srbije, naročito u lokalnim sredinama.

Uzimajući u obzir njegovu stručnost, ljudske i profesionalne kvalitete, kao i entuzijazam za rad na unapređenju etike i profesionalizma u medijima, a naročito u kontekstu onlajn medija, verujemo da bi Bojan savesno i odgovorno obavljao ulogu člana Komisije za žalbe Saveta za štampu i ovim putem pozivamo sve zainteresovane da podrže njegovu kandidaturu.