Što pre pokrenuti transparentan izbor novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U subotu 22. decembra ističe mandat aktuelnom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubu Šabiću, a proces izbora novog Poverenika još nije pokrenut. Organizacije civilnog društva posvećene ostvarivanju vladavine prava, demokratije i ljudskih prava ponovo pozivaju nadležni skupštinski Odbor za kulturu […]

SHARE Fondacija i organizacije za zaštitu digitalnih prava upozoravaju na zloupotrebu GDPR-a u Rumuniji

Povodom slučaja istraživačkog medija RISE Project iz Rumunije, čijim novinarima je zaprećeno kaznama do 20 miliona evra ukoliko ne dozvole pristup podacima o ličnosti, 18 organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, među kojima je i SHARE Fondacija, uputilo je pismo predsedavajućoj Evropskog odbora za […]