Ukoliko ste primetili povredu digitalnih prava i internet sloboda ili smatrate da su vaša prava povređena pišite nam putem ove forme.

Naš pravni i tehnički tim će analizirati slučaj, u skladu sa poznatim činjenicama utvrditi da li postoji povreda i svrstati slučaj u monitoring bazu. U slučajevima kada smatramo da postoji društveni interes, ponudićemo besplatnu pravnu i tehničku pomoć.