Twitter imenuje predstavnika u Srbiji

Nešto više od mesec dana pre početka primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, SHARE Fondacija je dobila pismo od kompanije Twitter.

U pismu se navodi da je Twitter započeo proces imenovanja predstavnika u Srbiji koji će, u skladu sa novim zakonom, biti zadužen da komunicira sa Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, predstavnik će biti kontakt tačka građana Srbije za sva pitanja u vezi sa njihovim ličnim podacima na ovoj društvenoj mreži. Kompanija će o ovom procesu obavestiti Poverenika.

Podsećamo da je SHARE Fondacija pozvala preko 20 svetskih kompanija da odrede svoje predstavnike u Srbiji. Među njima su Google, Facebook, Amazon, Twitter, Snapchat, itd.