Organizacije za digitalna prava traže transparentnost uklanjanja sadržaja na Fejsbuku

Više od 70 organzacija širom sveta, među kojima je i SHARE Fondacija, potpisalo je otvoreno pismo direktoru Fejsbuka Marku Zakerbergu sa zahtevom da obezbedi transparentnost i odgovornost za proces uklanjanja sadržaja na toj društvenoj mreži. Glavni zahtev se odnosi na to da Fejsbuk jasno i precizno objavi koliko sadržaja uklanja, osnovano i neosnovano, kao i da omogući korisnicima da pravedno i blagovremeno ulože žalbe na uklonjen sadržaj kako bi što pre bio vraćen ukoliko se dogodila greška.

Pismo kojim se traži usvajanje “Santa Klara principa” ukazuje na činjenicu da su mnogi akteri visokog profila, poput političara, muzeja ili poznatih ličnosti, uspeli da povrate svoj sadržaj na Fejsbuku zahvaljujući medijskoj pažnji. Za ogromnu većinu “običnih” korisnika, to ipak nije slučaj jer Fejsbuk dozvoljava žalbu na uklanjanje sadržaja samo u određenim okolnostima. Pored implementacije efiksanijeg mehanizma za žalbe, od Fejsbuka je traženo da objavljuje izveštaje o transparentnosti sa detaljima poput vrste sadržaja koja se uklanja, kako su pokrenuti postupci moderacije i broja pogrešnih moderatorskih odluka da se sadržaj ukloni.

“Znamo da se politike moderacije sadržaja primenuju neravnomerno i da se ogromna količina sadržaja nepravedno uklanja na nedeljnom nivou, ali nemamo podatke koji bi nam rekli više o tome koliko je problem zapravo velik, koji sadržaji su najviše pogođeni i kako se postupa sa žalbama. Gospodin Zakerberg bi trebalo da postavi transparentnost ovih odluka, koje utiču na milione ljudi širom sveta, kao prioritet Fejsbuka”, rekao je Nejt Kardozo iz organizacije Electronic Frontier Foundation (EFF).