Tehnološke kompanije u post-korona svetu

“Postepeno, a onda odjednom,” odgovorio je Hemingvejev lik u romanu Sunce se ponovo rađa na pitanje kako je bankrotirao. Ovo dobro opisuje i pandemiju koja nas je zadesila, naizgled, odjednom. Pre dvanaest godina, naučnici sa Univerziteta u Hong Kongu napisali su u jednom radu da […]

Tokovi podataka u Informacionom sistemu Covid-19

Integralna analiza “Informacioni sistem COVID-19 u pravnom sistemu Srbije” Dve nedelje nakon proglašenja vanrednog stanja, Vlada Srbije je 28. marta donela Zaključak o uspostavljanju centralizovanog informacionog sistema za prikupljanje i obradu svih podataka o pandemiji. Zaključkom je predviđeno da sistem neposredno uspostavlja Institut za javno […]