Sistem pametnog nadzora koji se već postavlja u Beogradu, a najavljuje se i u drugim gradovima Srbije, preti da zauvek promeni naše javne prostore. SHARE Fondacija se uključila u građansku inicijativu #hiljadekamera da pomogne u širenju znanja o tehnologiji prepoznavanja lica i njenim posledicama po društvo. Uključite se u akciju!

Platforma sa alatima za samoprocenu zakonske usklađenosti procesa obrade podataka o ličnosti u organizaciji i izradu politika privatnosti. Vodič “Moji podaci, moja prava” namenjen je građanima.

Višejezični portal (sa opcijom za građane Srbije) namenjen građanima koji žele da podnesu zahtev za pristup, brisanje, ispravku ili prenos ličnih podataka, kompanijama i organizacijama koje obrađuju njihove podatke o ličnosti.

Na ovoj adresi nalaze se istraživanja o praksama obrade podataka o ličnosti u javnom sektoru, kao i interaktivni alati namenjeni organizacijama i građanima.

Otvorena i slobodna, pretraživa baza SHARE Fondacije sa informacijama o informativnim portalima koji su zvanično registrovani kao internet mediji.

Dokumentarna TV serija u produkciji SHARE Fondacije. Kroz deset epizoda, poznati stručnjaci i aktivisti iz zemlje i sveta govore o temama od značaja za ljudska prava u digitalnom okruženju, kao što su sloboda izražavanja, privatnost, novi mediji i digitalna bezbednost.

Onlajn igra u kojoj se kroz ulogu ambicioznog propagandiste upoznajete sa tehnikama i motivima širenja dezinformacija, kako biste stekli otpornost na uticaj lažnih vesti. Prevod igre na srpski jezik realizovala je SHARE Fondacija.

Alat SHARE Fondacije za prijavljivanje nedozvoljenih i sumnjivih komercijalnih sadržaja na internetu. Primetili ste sadržaj koji je predstavljen kao objektivna vest, a u stvari je prikriveni oglas? Podnesite prijavu, a SHARE Fondacija će je proslediti nadležnim organima ukoliko je osnovana.

Interaktivna platforma pomoću koje možete proveriti da li je određeno autorsko delo slobodno za korišćenje, odnosno pod kojim uslovima može da se koristi.

Deklaracija o poštovanju internet sloboda u političkoj komunikaciji sastoji se od smernica zasnovanih na važećoj pravnoj regulativi koje svim učesnicima u javnoj komunikaciji omogućavaju ravnopravnost u onlajn političkoj debati, bez kršenja pravnih i etičkih normi, uz poštovanje osnova internet kulture.