Svakog dana, intimni trenuci mnogih su snimljeni telefonima. Najčešće su to slike i video materijali seksualnog sadržaja koji onda bez njihove dozvole završe onlajn i kruže internetom. Šta je tačno ‘zloupotreba intimnih snimaka bez pristanka’, tj. ‘zlostavljanje posredstvom vizuelnog sadržaja’, i šta preduzeti ako neko deli vaše intimne snimke ili fotografije?

Indeks privatnosti u medijima (IPM) je kompozitni indikator za analizu zaštite prava građana na privatnost u onlajn medijskoj sferi Srbije. Ovaj statistički alat razvija SHARE Fondacija kao sredstvo za javno zagovaranje i unapređenje standarda zaštite privatnosti u poslovanju medija na internetu.

 

Alati za digitalnu bezbednost

Platforma koja na jednom mestu daje uputstva i moguća rešenja problema sa radom sajtova, aplikacija ili uređaja, omogućava da naučite nešto više o dobrim praksama zaštite informacionih sistema i digitalnih dobara i pruži savet ukoliko se suočavate sa nasiljem ili uznemiravanjem posredstvom tehnologije.

Ovde se mogu naći kontakti predstavnika stranih kompanija u Srbiji, kojima se građani mogu obratiti da ostvare svoja zakonska prava kao što su pristup, brisanje, prenos i druga prava u odnosu na lične podatke. Strane kompanije koje prikupljaju podatke građana Srbije dužne su da imenuju predstavnike u našoj zemlji kojima se građani mogu obratiti da bi ostvarili svoja prava.

Grupa šest organizacija – SHARE Fondacija, Partneri Srbija, Inicijativa A11, Da se zna, Atina i Beogradska otvorena škola – pokrenula je monitoring povreda prava na privatnost u Srbiji. Do sada zabeleženi slučajevi povreda privatnosti dostupni su u onlajn bazi koja predstavlja otvoreni javni resurs za buduća istraživanja i praćenje trendova.

Sistem pametnog nadzora koji se već postavlja u Beogradu, a najavljuje se i u drugim gradovima Srbije, preti da zauvek promeni naše javne prostore. SHARE Fondacija se uključila u građansku inicijativu #hiljadekamera da pomogne u širenju znanja o tehnologiji prepoznavanja lica i njenim posledicama po društvo. Uključite se u akciju!

Platforma sa alatima za samoprocenu zakonske usklađenosti procesa obrade podataka o ličnosti u organizaciji i izradu politika privatnosti. Vodič “Moji podaci, moja prava” namenjen je građanima.

Višejezični portal (sa opcijom za građane Srbije) namenjen građanima koji žele da podnesu zahtev za pristup, brisanje, ispravku ili prenos ličnih podataka, kompanijama i organizacijama koje obrađuju njihove podatke o ličnosti.

Na ovoj adresi nalaze se istraživanja o praksama obrade podataka o ličnosti u javnom sektoru, kao i interaktivni alati namenjeni organizacijama i građanima.

Otvorena i slobodna, pretraživa baza SHARE Fondacije sa informacijama o informativnim portalima koji su zvanično registrovani kao internet mediji.

Dokumentarna TV serija u produkciji SHARE Fondacije. Kroz deset epizoda, poznati stručnjaci i aktivisti iz zemlje i sveta govore o temama od značaja za ljudska prava u digitalnom okruženju, kao što su sloboda izražavanja, privatnost, novi mediji i digitalna bezbednost.

Onlajn igra u kojoj se kroz ulogu ambicioznog propagandiste upoznajete sa tehnikama i motivima širenja dezinformacija, kako biste stekli otpornost na uticaj lažnih vesti. Prevod igre na srpski jezik realizovala je SHARE Fondacija.

Alat SHARE Fondacije za prijavljivanje nedozvoljenih i sumnjivih komercijalnih sadržaja na internetu. Primetili ste sadržaj koji je predstavljen kao objektivna vest, a u stvari je prikriveni oglas? Podnesite prijavu, a SHARE Fondacija će je proslediti nadležnim organima ukoliko je osnovana.

Interaktivna platforma pomoću koje možete proveriti da li je određeno autorsko delo slobodno za korišćenje, odnosno pod kojim uslovima može da se koristi.

Deklaracija o poštovanju internet sloboda u političkoj komunikaciji sastoji se od smernica zasnovanih na važećoj pravnoj regulativi koje svim učesnicima u javnoj komunikaciji omogućavaju ravnopravnost u onlajn političkoj debati, bez kršenja pravnih i etičkih normi, uz poštovanje osnova internet kulture.