SHARE i BIRN predstavljaju novu bazu monitoringa digitalnih prava

SHARE Fondacija i istraživačka mreža BIRN danas su predstavili bazu povreda digitalnih prava i sloboda u šest zemalja jugoistočne Evrope, koja je deo istraživačkog deska BIRD, interaktivne platforme koja sadrži resurse za novinare, praktične savete, vesti iz sveta digitalnih prava i druge korisne informacije. Monitoring […]

Podnete prekršajne prijave protiv Fejsbuka i Gugla

SHARE Fondacija je Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnela prekršajne prijave protiv Fejsbuka i Gugla zbog nepoštovanja obaveze da imenuju predstavnike u Srbiji za pitanja zaštite podataka o ličnosti. U maju ove godine, pre početka primene novog Zakona o […]

Informaciona bezbednost – među-sektorska saradnja

Imajući u vidu širinu  zahvata oblasti kao što je informaciona bezbednost, broj aktera koje ona obuhvata kao i razmere izazova i pretnji koje sa sobom nosi, među-sektorska saradnja i javno-privatna partnerstva su postala model koji sve veći broj država u svetu prepoznaje kao neizbežan odnosno […]