Akt o digitalnim tržištima – svi za sve?

Nakon skoro dve godine od inicijalnog predloga, Akt o digitalim tržištima (Digital Markets Act – DMA) usvojen je i stupio je na snagu u novembru 2022. godine, nekih pola godine nakon svog “sestrinskog” Akta o digitalnim uslugama. Ovaj regulativni tandem značajno teži da utiče na […]

Usvojena Strategija zaštite podataka o ličnosti

Vlada Republike Srbije usvojila je 25. avgusta 2023. godine Strategiju zaštite podataka o ličnosti za period od 2023. do 2030. Predstavnici SHARE Fondacije učestvovali su u radnoj grupi koja je pripremila tekst Strategije i sa zadovoljstvom možemo reći da smo, 13 godina nakon prve strategije […]

EncroChat: Kad policija hakuje

Akcija „EncroChat“ Nakon tri godine zajedničkog rada evropskih policija uz podršku Europola, 27. juna su objavljeni rezultati akcije protiv kriminalnih grupa širom Evrope – uključujući i Srbiju. Uhapšeno je skoro 7000 ljudi, zaplenjeno 900 miliona eura, 270 tona droge, mnogo oružja, nekretnina, automobila, brodova i […]