#hiljadekamera – nadziranje video nadzora

Akcija neformalne zajednice internet aktivista i organizacija daje rezultate: na Tviter profilu hiljadekamera već se može naći gotovo 70 fotografija lokacija na kojima su postavljene Huawei kamere sa tehnologijom prepoznavanja lica. Ovaj profil privukao je skoro 500 pratilaca za manje od 15 dana, a građani […]

SHARE doveo Google u Srbiju

Svi zahtevi i primedbe koje građani Srbije imaju na obradu ličnih podataka u servisima kompanije Google, od sada se mogu rešavati neposredno. Kao prva među gigantskim tehno korporacijama koja je ispunila obavezu po novom zakonu u Srbiji, Google je u pismu Povereniku 21. maja 2020. […]

Tokovi podataka u Informacionom sistemu Covid-19

Integralna analiza “Informacioni sistem COVID-19 u pravnom sistemu Srbije” Dve nedelje nakon proglašenja vanrednog stanja, Vlada Srbije je 28. marta donela Zaključak o uspostavljanju centralizovanog informacionog sistema za prikupljanje i obradu svih podataka o pandemiji. Zaključkom je predviđeno da sistem neposredno uspostavlja Institut za javno […]