SHARE Fondacija je osnovana 2012. godine kao neprofitna organizacija koja teži da unapredi ljudska prava i slobode u onlajn sferi, da promoviše pozitivne vrednosti otvorenog i decentralizovanog interneta, kao i slobodan pristup informacijama, znanju i tehnologiji. U našem fokusu su prvenstveno teme kao što su sloboda izražavanja na internetu, privatnost podataka, digitalna bezbednost i otvoren pristup znanju.  

Istorija

Nakon niza uspešnih SHARE konferencija o internet kulturi i aktivizmu, sa više hiljada učesnika u Beogradu (2011. i 2012. godine) i Bejrutu, u Libanu (2012. godine), okupili smo zajednicu sa ciljem da se teme vezane za ljudska prava u digitalnom okruženju dalje istražuju, kao i da se aktivno radi na njihovom zagovaranju.

Naše aktivnosti

Naš multidisciplinarni tim čine pravnici, IT stručnjaci, umetnici i novinari. Do sada smo organizovali na desetine konferencija, skupova i radionica u Srbiji i inostranstvu, koje su okupile vodeće aktiviste i stručnjake iz oblasti digitalnih prava i sloboda. Kao aktivni član građanskog društva, SHARE Fondacija učestvuje u javnim raspravama o zakonima koji bi mogli negativno da utiču na onlajn prava građana Srbije. Objavili smo brojne publikacije i pokrenuli desetine vebsajtova koji služe kao edukativni resursi za građane, branioce ljudskih prava i onlajn medije. Značaj naših aktivnosti na promociji digitalnih prava prepoznao je i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji nam je u januaru 2017. godine uručio zahvalnicu za izuzetan doprinos promociji prava na zaštitu ličnih podataka.  

Članstvo i udruživanje

U martu 2017, postali smo član mreže European Digital Rights (EDRi), koja okuplja preko 45 organizacija iz Evrope koje se bave građanskim i ljudskim pravima. Zatim smo u aprilu 2017. osnovali prvi Centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima (Computer Emergency Response Team – CERT) SHARE CERT, kroz koji pružamo besplatnu pravnu i tehničku pomoć onlajn medijima i civilnom društvu u Srbiji. SHARE CERT je deo koalicije CiviCERT čiji su članovi CERT-ovi civilnog društva iz celog sveta, a koju je akreditovao i ,, Trusted Introducer“. Sredinom 2020, grupa istaknutih istraživačkih organizacija i organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi, okupila se kako bi započela regionalnu saradnju u oblasti digitalnig prava i sloboda građana u ovom delu Evrope. Zajedno sa Balkanskom istraživačkom mrežom (Balkan Investigative Reporting Network – BIRN), osnovali smo Mrežu digitalnih prava u jugoistočnoj Evropi – SEE Digital Rights Network, koja okuplja više od 20 organizacija iz zemalja regiona – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije – što je prva mreža ove vrste sa fokusom na digitalno okruženje i izazove u poštovanju digitalnih prava u jugoistočnoj Evropi.