Nakon serije uspešnih SHARE konferencija o internet kulturi i aktivizmu, sa više od hiljadu učesnika u Beogradu, Srbija (2011, 2012) i Bejrutu, Liban (2012), učesnici koji su sarađivali i razmenjivali iskustva na ovim događajima, zainteresovani za kontinuirano istraživanje i zalaganje za ljudska prava u digitalnom okruženju, formirali su zajednicu. SHARE Fondacija je osnovana kao neprofitna organizacija 2012. godine sa ciljem unapređenja ljudskih prava i internet sloboda, promovisanja pozitivnih vrednosti otvorene i decentralizovane Mreže, kao i slobodnog pristupa informacijama, znanju i tehnologiji. Primarne oblasti aktivnosti SHARE Fondacije su sloboda izražavanja na internetu, informaciona privatnost, digitalna bezbednost i otvoren pristup znanju i informacijama.

Naš multidisciplinarni tim čine pravni i IT stručnjaci, umetnici i novinari. Fondacija je do sada organizovala mnoge konferencije, okupljanja i radionice u Srbiji i inostranstvu, na kojima su prisustvovali vodeći svetski aktivisti i eksperti iz oblasti digitalnih prava i sloboda. Kao značajan član civilnog društva, SHARE Fondacija učestvuje u debatama o zakonima koji mogu uticati na online prava građana Srbije. Fondacija je takođe objavila više od deset vodiča i besplatnih publikacija.

U poslednje tri godine, deo Fondacije koji se bavi istraživanjem podataka, SHARE Lab, objavila je nekoliko studija o nevidljivim infrastrukturama interneta u Srbiji, metapodacima elektronskih komunikacija, izbornim kampanjama na internetu, Fejsbukovim algoritmima itd. Ove studije su uključivale detaljnu analizu biznis modela, procesa iskorišćavanja privatnih podataka, skrivenih oblika rada, ekonomije nadrzora i algoritama koji su skriveni iza “zidova” kompanija poput Fejsbuka, Gugla i Amazona. Ovaj specifičan vid istraživačko-detektivske umetnosti obuhvata širok spektar različitih metodologija u kojima se preklapaju sajber-forenzičke metode, analiza i vizuelizacija velike količine podataka, kartografija, teorija medija i filozofija.

Kako bi privukla pažnju javnosti o važnosti ljudskih prava na internetu, SHARE Fondacija je započela rad na dokumentarnoj TV seriji od 10 epizoda o nekim od glavnih tema kojima se bavi, kao što su sloboda izražavanja, privatnost, mediji i digitalna bezbednost, sa preko 50 domaćih i stranih eksperata koji su podelili svoje iskustvo. Serija je emitovana u Srbiji i Crnoj Gori, a vebsajt umrezi.rs služi kao otvorena platforma za unapređenje digitalne pismenosti građana, sadrži sve epizode, intervuje eksperata, kao i video predavanja i druge materijale koji su slobodno dostupni. Krajem 2017. godine SHARE Fondacija je napravila seriju kratkih edukativnih videa o pet važnih tema: autorska prava, neutralnost mreže, zaštita podataka, lažne vesti i algoritmi. Ovim videima je na jednostavan način objašnjen značaj ovih tema za naše svakodnevne živote, kako bi javnost mogla bolje da ih razume.

Od marta 2017. SHARE Fondacija je članica EDRi (European Digital Rights), udruženja koje broji više od 30 organizacija civilnog društva posvećenih zaštiti ljudskih prava širom Evrope. Fondacija je takođe osnivač New Media Network (#newmednet), neformalne mreže pravnika, novinara, aktivista i naučnika iz 14 zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope koja je osnovana 2013. godine, kao i članica Globalne koalicije za neutralnost mreže. Nakon tri godine pružanja besplatne pravne i tehničke pomoći onlajn medijima i organizacijama civilnog društva, u aprilu 2017. SHARE Fondacija je zvanično registrovala prvi poseban centar za prevenciju bezbednosnih rizika u informacionim sistemima (SHARE CERT) onlajn medije u Srbiji.

Aktivnosti SHARE Fondacije u promovisanju digitalnih prava priznao je i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, koji je u januaru 2017. godine Fondaciji uručio zahvalnicu za izuzetan doprinos afirmaciji prava na zaštitu podataka o ličnosti.