SHARE Bilten

Svakog petka u vašem inboksu.

Projekti

SHARE RC

SHARE Resurs centar je centralizovani portal SHARE Fondacije na kome se nalaze tekstovi, publikacije, stručne analize, vesti, video materijali, baze znanja, snimci predavanja, dokumentarna TV serija “U mreži”, kao i drugi sadržaji i materijali SHARE Fondacije.

SHARE Labs

Istraživačka laboratorija posvećena proučavanju različitih tehničkih aspekata ukrštanja tehnologije i društva.

SHARE CERT

SHARE CERT prati i analizira pretnje po bezbednost u infrastrukturi onlajn i građanskih medija u Srbiji, pruža pomoć u prepoznavanju i prevenciji pretnji, osnažuje aktere za adekvatne odgovore na napad, obezbeđuje pravnu asistenciju u procesuiranju sajber incidenata, održava komunikaciju sa nadležnim institucijama, i drugo.

Alati i baze

Monitoring

SHARE Fondacija radi monitoring digitalnih prava i sloboda u Srbiji od 2014. godine. Monitoring baza sadrži slučajeve povreda digitalnih prava i sloboda, zajedno sa opisima slučajeva i odgovarajućim izvorima.

Baza online medija

Baza onlajn medija (onlajnmediji.rs) je otvorena i slobodna platforma SHARE Fondacije koja sadrži informacije o internet stranicama čija je prevashodna svrha informisanje građana, a koje su kao takve registrovane kao internet mediji ili predstavljaju neregistrovane digitalne medijske portale.

U mreži

“U mreži” je naučno-obrazovna TV serija koja se bavi temama u koje spadaju struktura interneta, virtuelna realnost, novi mediji, privatnost, elektronski nadzor, sloboda izražavanja na internetu i drugim pitanjima od značaja za naša digitalna prava i slobode.

Moji podaci

“Moji podaci” (mojipodaci.rs) sadrži najvažnije informacije o tome kako državni organi u Srbiji sakupljaju, čuvaju i obrađuju podatke građana, na primerima analize 6 najvećih rukovalaca podacima o ličnosti u javnom sektoru.

Share wiki

SHARE Wiki je nastao kao rezultat istraživanja i projekata na kojima smo radili i kako verujemo u vrednosti otvorenog znanja i kulture deljenja, predstavljamo vam jedinstvenu bazu znanja o važnim temama digitalnog okruženja u Srbiji.

Kalkulator autorskog prava

Copyright Calculator je interaktivni onlajn resurs pomoću koga možete proveriti da li je određeno autorsko delo slobodno za korišćenje, odnosno pod kojim uslovima može da se koristi.

Pribor za lične podatke

Proverite da li su vaše aktivnosti usklađene sa novim okvirom za zaštitu podataka o ličnosti (GDPR) pomoću besplatnog alata za samoprocenu i kreirajte politiku privatnosti koja je u skladu sa GDPR. Pribor sadrži i besplatan vodič o pravima koje GDPR omogućava građanima.

Publikacije

Sve naše publikacije su dostupne slobodno i pod ATTRIBUTION-SHAREALIKE CC BY-SA licencom, tako da se mogu slobodno koristiti.