Domaća onlajn medijska sfera na jednom mestu

Onlajn medijska sfera u Srbiji postaje sve življa i veća, naročito u manjim gradovima. Jednostavno i lako kreiranje sajtova i dostupnost interneta omogućili su da skoro svako, sa skromnim resursima i minimalnim tehničkim znanjima, može da postane medij, što je u značajnoj meri doprinelo promeni medijske slike u Srbiji. Kako bi mapirala onlajn medije i ušla u detaljniju analizu okruženja u kome deluju, SHARE Fondacija je kreirala Bazu onlajn medija, interaktivni internet resurs koji je na raspolaganju novinarima, istraživačima i javnosti. Cilj baze je da na jednom mestu transparentno predstavi informacije o onlajn medijskoj sferi i samim medijskim portalima koji su od značaja za informisanje građana.

Baza objedinjuje informacije o internet stranicama koje su isključivo registrovane kao internet mediji ili predstavljaju neregistrovane digitalne medijske portale. Pored najvažnijih informacija, poput osnivača medija, novca dobijenog iz javnih izvora ili glavnog i odgovornog urednika, baza sadrži i druge korisne podatke o portalima: sedište, lokaciju servera gde je sam sajt hostovan i sl.

Svi podaci o onlajn medjima se mogu besplatno preuzeti u mašinski čitljivom formatu radi lakše obrade i analize. Osim podataka, na sajtu Baze onlajn medija su dostupne druge korisne informacije, poput korišćenih izvora, publikacija i drugih resursa značajnih za analizu onlajn medija. Takođe, na sajtu se nalazi odeljak “Istraživanje”, na kome će biti objavljivani tekstovi u vezi sa onlajn medijima kao proizvod istraživanja SHARE Fondacije, njenih partnera iz civilnog sektora i medijske zajednice, kao i drugih zainteresovanih aktera.

Podaci o onlajn medijima će se kontinuirano dodavati i ažurirati i plan je da se u proces aktivno uključi medijska zajednica, kako bi nam pomogla da kompletiramo nepotpune ili dopunimo nove podatke o onlajn medijima. Baza je zamišljena pre svega kao kolaborativni resurs koji će omogućiti da imamo što preciznije i relevantnije informacije radi dobijanja potpune slike o stanju onlajn medija u Srbiji.

Projekat podržali:

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija