Internet atlas – alati za digitalnu pismenost

Autor: Andrej Petrovski, tehnički direktor SHARE Fondacije

Izvor: https://labs.ripe.net/Members/andrej_petrovski/internet-atlas-tools-for-digital-literacy

Na osnovu studija i istraživanja o digitalnom okruženju u Srbiji, njegovim pravnim i tehničkim odlikama, kao i navikama korisnika interneta, SHARE Fondacija će proizvesti alate i sadržaje sa ciljem da informišu i edukuju građane kako bi razumeli na koje načine infrastruktura interneta utiče na njihova digitalna prava.

Glavni cilj “Internet atlasa” je da učini internet otpornijim i bezbednijim okruženjem, što će se postići alatima i metodologijom primenjivim u svakoj zemlji. Širi krug korisnika interneta će biti edukovan kako da prepozna rizike onlajn manipulacije i sajber napada, kao i tehničke i pravne metode za zaštitu od njih.

“Internet atlas” teži da ostvari cilj kroz sledeće aktivnosti:

  • Ažuriranje metodologije za monitoring stanja digitalnih prava i sloboda u Srbiji;
  • Standardizacija metodologije za monitoring za primenu u bilo kojoj državi ili regionu;
  • Objavljivanje publikacije radnog naziva “Atlas internet privatnosti”, čije su tematske celine poput infrastrukture interneta, “crnih kutija” IT giganata i materijalnosti veštačke inteligencije prikazane tekstualno, kao mape i druge vizuelne forme;
  • Produkcija video materijala koji se bave aktuelnim problemima u vezi sa internetom na razumljiv način, čime će pomoći zajednici da bolje predstavi digitalno okruženje.

SHARE Fondacija redovno objavljuje monitoring izveštaje o stanju digitalnih prava i internet sloboda u Srbiji kako bi ukazala na najveće probleme i zabeležila podatke o povredama digitalnih prava u onlajn bazi koja sadrži više od 400 slučajeva. SHARE Fondacija je i dalje jedina organizacija u Srbiji koja objavljuje takve izveštaje. Proces monitoringa je započet nakon poplava u maju 2014, kada su se dogodile brojne povrede digitalnih prava i sloboda građana Srbije. Ažurirali smo metodologiju za praćenje stanje digitalnih prava i internet sloboda u Srbiji kako bismo stavili veći fokus na povrede informacione privatnosti i prava na zaštitu podataka o ličnosti, koje postaje sve češće u Srbiji, kao i tehnike manipulacije i propagande u digitalnom okruženju. Preveli smo slučajeve iz baze na engleski i nastavljamo sa radom na prilagođavanju metodologije kako bi ona bila primenjiva u različitim kontekstima.

Publikacija radnog naziva “Atlas internet privatnosti” sadrži naša istraživanja koja smo tokom godina objavili na našem portalu labs.rs. Ova publikacija će imati veliku vrednost za zajednicu, naročito za ljude zainteresovane za društvene implikacije tehnologije. U publikaciji će biti predstavljene posebno prilagođene, jedinstvene i kompleksne vizuelizacije podataka i mape koje prikazuju mrežne infrastrukture i druge vrste tehničkih arhitektura. Cilj je da se zainteresovanoj zajednici obezbedi sadržaj vrhunskog kvaliteta kako u pogledu informativne vrednosti, tako i estetike. Odabrali smo tekstove koji će biti objavljeni u štampanom izdanju, prilagođeni za ne-digitalne medije, a trenutno se nalaze u fazi lekture. Istovremeno, vizuelni elementi se prilagođavaju za štampu i većina preloma je završena. Kako će publikacija biti velikog formata, neophodno je posvetiti više pažnje da se učini lakom za čitanje.

Četiri kratka videa o tačkama ukrštanja interneta i društva su takođe deo sadržaja. Snimanje i produkcija su završeni za sva 4 videa, od kojih su dva u post-produkciji, a dva spremna. Trenutno radimo na strategijama kako da promovišemo i objavimo video sadržaje i pregovaramo sa TV stanicama u Srbiji i regionu kako bi se emitovali. Još uvek radimo na konačnim naslovima videa; radni nazivi za dva finalizovana videa su “Uzbudljiv život internet paketa” i “Dijalog o Fejsbukovom algoritmu”.

Kadar iz videa „Dijalog o Fejsbukovom algoritmu“

Sadržaji koje proizvedemo će biti dostupni u našoj interaktivnoj bazi znanja pod CC0 licencom, kako bi svako mogao da ih koristi u sopstvene svrhe, kao edukativne alate, deli, prikazuje na događajima itd.

Svi proizvedeni sadržaji su deo šire slike i komplementarni sa drugim procesima u koje je uključena SHARE Fondacija. Naša ideja je da nastavimo sa unapređenjem metodologije za monitoring i naše platforme dodavanjem vizuelnih elemenata, koja će je učiniti još korisnijom.

Nastavićemo da se bavimo produkcijom sadržaja jer je naše polje rada veoma dinamično, sa mnogo novih fenomena koji zahtevaju pojašnjenje. Naš cilj je da služimo zajednici, od prosečnih korisnika interneta do tehničkih stručnjaka koji žele da razumeju aspekte tehnologije koji nisu tehnički, već predstavljaju društvene manifestacije modernih tehnologija.

Projekat je dobio podršku fonda RIPE NCC zajednice za 2017. godinu.