Kako unaprediti novi Zakon o informacionoj bezbednosti

SHARE Fondacija je Ministarstvu informisanja i telekomunikacija poslala komentare na Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti tokom javne rasprave koja je okončana 30. avgusta. Osnovna intencija donošenja novog zakona je usklađivanje sa standardima Evropske unije, tj. NIS2 direktivom i Aktom o sajber bezbednosti, ali bi suština zakonskih izmena trebalo da se pre svega odrazi na bezbednije digitalno okruženje za građane.

Jedna od većih novina u nacrtu je formiranje Kancelarije za informacionu bezbednost, koja bi preuzela ulogu Nacionalnog CERT-a, dok bi Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ostalo nadležni organ za sprovođenje nadzora. Kao ključne izazove u pogledu novog zakona, SHARE Fondacija je istakla pitanja transparentnosti u pogledu rada nove Kancelarije i izveštavanja javnosti o incidentima, kao i neophodna šira sistemska rešenja kako bi se unapredila primena zakona, pre svega u pogledu vršenja inspekcijskog nadzora i izricanja kazni. 

Usvajanje zakona se očekuje na jesen, što će doprineti da se Srbija u jednoj važnoj oblasti uskladi sa EU okvirom, ali je sa druge strane potreban strateški pristup informacionoj bezbednosti radi podizanja kapaciteta ne samo nadležnih institucija, već i ostalih relevantnih aktera.

Komentari SHARE Fondacije na Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti (.pdf)Čitaj još: