Novi ekstraktivizam: izložba o mašinama, eksploataciji ljudi i prirode

Izložba doktorskih umetničkih projekata Vladana Jolera i Stevana Kojića koji kritički analiziraju odnose tehnologije i društva otvara se u petak 6. novembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Autori se bave analizom nevidljivih infrastruktura interneta, društvenih mreža i veštačke inteligencije, kao i efektima automatizovanih i autonomnih sistema koji proizvode različite društvene fenomene u kojima ključnu ulogu ima eksploatacija ljudskog rada, podataka i prirodnih resursa. 

U osnovi ovih radova leži sve čvršća veza između ljudi i mašina, kako vidljiva i svakodnevna, tako i ona koja se odigrava iza naših ekrana, u skrivenim bazama podataka i digitalnim infrastrukturama. 

“Novi ekstraktivizam” odnosi se na skrivene slojeve tehnologije koja omogućava napredne načine eksploatacije ljudi, znanja, afekata, kao i cele biosfere u kontekstu savremenog kapitalizma. Imajući to u vidu, izložba predstavlja tačku ukrštanja savremenih fenomena koji se nalaze na preseku tehnologije i društva. 

Izložba se može konceptualno tumačiti kao svojevrsna medijska arheologija u nekoliko različitih oblika, koristeći se analognim i digitalnim uređajima u poljima umetnosti, tehnologije i prirode. Oba umetnika se oslanjaju na vizuelizaciju kao primarni kanal za prenošenje svojih radova i u kreiranju sadržaja zamagljuju granice između prirodnog i tehnološkog, kao i između ljudskog i mašinskog. 

Za manje grupe zainteresovanih, u muzeju će biti organizovane ture kroz izložbu koje će voditi Vladan Joler, u skladu sa epidemiološkim merama. Ako želite da se prijavite, posetite ovaj link.Čitaj još: