Novi SHARE vodiči za informacionu bezbednost

Vodiči SHARE Fondacije “Informaciona bezbednost” i “Centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima – CERT” inovirani su u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti.

Novi vodiči pripremljeni su u saradnji sa RATEL-om, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Misijom OEBS-a u Srbiji i Ambasadom Švedske. Oni predstavljaju pregled i tumačenje obaveza IKT sistema od posebnog značaja i pojašnjenje rada centara za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima (CERT). Predgovore vodiča napisali su državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije Tatjana Matić i direktor RATEL-a dr Vladica Tintor.

Izmene Zakona o informacionoj bezbednosti, usvojene u oktobru 2019. godine, približile su ovu oblast pravnom okviru Evropske unije, odnosno NIS direktivi. Zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema, a određuju se i nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

Vodič “Informaciona bezbednost” objašnjava osnovna zakonska načela informacione bezbednosti, ulogu nadležnih organa u ovoj oblasti, delatnosti operatora IKT sistema od posebnog značaja, njihove zakonske obaveze i odgovornosti, kao i linkove ka dodatnim resursima.

U vodiču “Centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima – CERT” sadržana su objašnjenja uloge i rada različitih vrsta CERT-ova, pregled nacionalnog zakonodavstva koji se odnosi na CERT-ove, te međunarodne organizacije za koordinaciju.