Predlog izmena Zakona o autorskim pravima usvojen 5 godina nakon javne rasprave

Vlada Srbije je na sednici održanoj 7. februara usvojila Predlog o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Tekst predloga koji je upućen Narodnoj skupštini na razmatranje usvojen je bez sprovedene javne rasprave i uvažavanja komentara stručne javnosti.

U analizi efekata zakona, dostavljenoj uz tekst Predloga, kao odgovor na pitanje o tome da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu se ističe da je javna rasprava organizovana još 2013. godine. Prema informacijama na zvaničnom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu, javna rasprava o izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima zaista jeste sprovedena krajem 2013. godine, ali se tekst Nacrta koji je tada objavljen značajno razlikuje od Predloga koji je Vlada usvojila posle više od 5 godina.

Najuočljivija razlika je to što prvobitni tekst Nacrta koji je bio na javnoj raspravi 2013. godine ima 44 člana, dok sadašnja verzija ima 72 člana. Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o prvom tekstu nacrta, objavljen u julu 2014. godine, ne ukazuje na potrebu da se izrađuje potpuno novi tekst zakona. Dakle, jasno je da je reč o dva potpuno različita dokumenta, te ostaje nejasno kako je u međuvremenu došlo do toliko značajnih promena i zašto povodom novog teksta predloženih izmena i dopuna zakona nije raspisana javna rasprava.