Priručnik za onlajn medije: pravni aspekti, publika i biznis modeli

Onlajn mediji su promenili način na koji se sadržaji proizvode, ali i kako ih publika konzumira. U okruženju koje se neprestano razvija, informativni portali, blogovi, ali i internet platforme tradicionalnih medijskih igrača nailaze na brojne izazove, kako pravne, tako poslovne i organizacione. U vezi sa tim, “Priručnik: Regulatorni okvir i poslovni modeli onlajn medija” u izdanju Fondacije za otvoreno društvo Srbija, na jednom mestu objedinjuje različita znanja, istraživanja, podatke, strategije razvoja i aspekte nepreglednog i dinamičnog polja onlajn medija. Autori Ana Martinoli, Nevena Krivokapić, Bojan Perkov i Mirko Stojković u Priručniku sistematizuju brojne nove uloge, zadatke, prava i obaveze, kako medijskih producenata, tako i medijskih korisnika.

Priručnik počinje osvrtom na statusna pitanja onlajn medija: objašnjavaju se procesi osnivanja i registracije onlajn medija, ukazuje na nove obaveze i prava proizvođača medijskog sadržaja, kao i na specifične aspekte novinarske profesije u digitalnom okruženju. Druga celina se odnosi na medijske korisnike, nekada publiku, a danas mnogo aktivniju, izazovniju i raznovrsniju kategoriju potrošača medijskih sadržaja aktivnu na brojnim kanalima, platformama, društvenim mrežama i uređajima. Prateći evoluciju publike, Priručnik predstavlja nove oblike ponašanja korisnika medija, te aktivnu ulogu publike iz perspektive proizvodnje digitalnih medijskih sadržaja i odgovornost onlajn medija prilikom upotrebe tih sadržaja. Posebna pažnja posvećena je zaštiti maloletnika u onlajn medijima.

Završno poglavlje Priručnika fokusirano je na nove poslovne izazove sa kojima se mediji sreću u onlajn okruženju, od novih oblika konkurencije i medijskih formata do novih oblika finansiranja i monetizacije medijskih sadržaja. Predstavljajući primere dobre medijske prakse iz perspektive menadžmenta, Priručnik obrađuje nove biznis modele čija implementacija na medijskom tržištu vodi raznovrsnijem, bogatijem, ali i finansijski potentnijem okruženju.

Na kraju, poseban deo Priručnika bavi se odnosom političkog marketinga i publike novih medija. U ovom segmentu je na ilustrativan način prikazana evolucija medija i medijskih potrošača, sagledana kroz prizmu aktuelnih političkih i društvenih procesa.