SHARE Fondacija potpisala Deklaraciju o autorskim pravima za kreativnost

SHARE Fondacija je potpisala Deklaraciju za Evropu i pristupila koaliciji o autorskim pravima za kreativnost “Copyright 4 Creativity”, koja se zalaže za novi pristup zaštiti autorskih prava u Evropi koji može svima doneti korist, negovati inovacije, podsticati i nagrađivati kreativnost i poboljšati dostupnost proizvoda kreativnog duha svim Evropljanima.

Potpisnici deklaracije pozivaju Evropsku komisiju, Evropski parlament i države članice EU da se izuzeci od autorskih prava za slobodnu upotrebu sadržaja usklade sa sledećim principima:

  • Usklađenost izuzetaka širom Evrope
  • Izuzeci kao podsticaj inovacijama
  • Podsticanje kreativnosti i šireg učešća građana
  • Omogućavanje dostupnosti autorskih dela svim Evropljanima
  • Podrška obrazovanju i istraživanju
  • Olakšano očuvanje i arhiviranje autorskih dela
  • Regulisanje monopola na autorska prava u digitalnom okruženju
  • Promovisanje ovih principa u međunarodnim diskusijama

Skorašnje usvajanje nacrta Direktive o zaštiti autorskih prava u Evropskom parlamentu, koji predviđa uvođenje filtriranja internet sadržaja, jeste dodatni podsticaj za uključivanje što šireg kruga organizacija u koaliciju.

“Aploud filteri bi ozbiljno organičili naša prava da slobodno primamo i šaljemo informacije putem interneta i praktično bi doveli do toga da privatne onlajn platforme postanu abritri slobode govora”, objasnio je direktor SHARE Fondacije Danilo Krivokapić.