Skoro 100 organizacija apeluje na savet Evrope da omogući transparentne pregovore o borbi protiv sajber kriminala

SHARE Fondacija je danas, 3. aprila 2018, zajedno sa 93 organizacije civilnog društva iz svih krajeva sveta poslala pismo generalnom sekretaru Saveta Evrope, Torbjornu Jaglandu. U pismu se zahtevaju transparentnost i značajno učešće civilnog društva u pregovorima Saveta Evrope o nacrtu drugog dodatnog protokola Konvencije o visoko-tehnološkom kriminalu(takođe poznate kao “Budimpeštanska konvencija”) – novog međunarodnog dokumenta o prekograničnom pristupu podacima koji vrše policija i službe bezbednosti. Prema objavljenom okviru za vođenje pregovora, protokol može sadržati odredbe za poboljšanje sporazuma o međunarodnoj pravnoj pomoći i dozvoliti “direktnu saradnju” državnih organa i kompanija radi pristupa “informacija o pretplatnicima”, naredbi o “čuvanju” podataka i slanju “hitnih zahteva”.

Budući Drugi dodatni protokol je trenutno na raspravi u Komitetu Saveta Evrope za visoko-tehnološki kriminal (T-CY), koji okuplja države potpisnice Budimpeštanske konvencije o visoko-tehnološkom kriminalu, kao i posmatrače, “ad hoc” države i organizacije. Komitet planira da završi Drugi dodatni protokol do decembra 2019. godine. Iako je Savet Evrope istakao jasnu nameru “bliske saradnje sa civilnim društvom”, organizacije civilnog društva traže da budu uključene tokom čitavog procesa – ne samo za vreme Oktopod konferencija Saveta Evrope.

“Transparentnost i prilike za davanje doprinosa su zaista neophodne tokom čitavog procesa. To bi omogućilo da civilno društvo čuje države članice i pruži savete tokom određenih diskusija. Naša mišljenja se mogu nadograditi na bogatu diskusiju država i stručnjaka, što će biti propušteno ukoliko nismo pozvani da učestvujemo u diskusijama tokom celog procesa”, navodi se u pismu.

Dosadašnji pregovori stvaraju “brojne izazove za transparentnost, učešće, inkluzivnost i odgovornost”, uprkos činjenici da su komiteti Saveta Evrope po običaju veoma inkluzivni i transparentni. Tražimo od T-CY da:

“razvije detaljan plan za onlajn brifing sesije posle svakog sastanka o nacrtu i plenarnih sastanaka, i pozove na sastanke pripadnike civilnog društva kao stručnjake, kao što je običaj na svim drugim sesijama komiteta Saveta Evrope. Marljivim pristupom omogućavanju da svi mogući dokumenti budu javni i proaktivnim angažovanjem civilnog društva, Savet Evrope može da unapredi svoj izuzetni pristup transparentnosti i omogući da ishod ovog procesa bude najvišeg kvaliteta i da ima najširu moguću podršku.”

U svetlu usvajanja CLOUD zakona u SAD koji ugrožava pravo na privatnost kao i druga prava, predlogu novog propisa o e-dokazima u Evropskoj unijii drugih inicijativa, od vitalnog je značaja da T-CY sasluša i blagovremeno i proaktivno uključi civilno društvo. Civilno društvo uključivanjem u ovaj proces želi da osigura da će novi protokol poštovati najviše standarde ljudskih prava.

Pismo je dostupno na engleskomfrancuskom i španskom jeziku.

Pismo su koordinisale organizacije European Digital Rights (EDRi) i Electronic Frontier Foundation (EFF) uz pomoć IFEX, Asocijacije za građanska prava (ADC), organizacije Derechos Digitales i Asocijacije za progresivne komunikacije (APC).