Besplatni alati za usklađivanje sa GDPR

SHARE Fondacija je kreirala Pribor za lične podatke, besplatan set alata na adresi gdpr.mojipodaci.rs pomoću kojih možete da olakšate usklađivanje vašeg poslovanja sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Pribor predstavlja dobru polaznu osnovu za domaće startape, preduzetnike, kompanije svih veličina koje pružaju usluge građanima EU ili planiraju da nastupaju na evropskom tržištu, kao i državne organe koji žele da usklade svoje prakse sa najvišim standardima zaštite podataka o ličnosti. Alati su koncipirani tako da ih mogu koristiti i menadžment i pravna služba, tj. ne očekuje se podrobnije znanje o zaštiti podataka o ličnosti.

Alat za samoprocenu će vam pomoći da razumete nove pravne obaveze i mapirate rizične tačke u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Utvrđivanje da li je vaša organizacija rukovalac ili obrađivač podataka, imenovanje lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), vođenje evidencije o obradi podataka o ličnosti i druge obaveze su detaljno opisane u alatu. Odgovaranjem na pitanja u alatu kreirate akcioni plan koji predlaže korake neophodne za usklađivanje sa GDPR.

Generator politika privatnosti vam omogućava da svoje klijente i korisnike transparentno informišete o praksama prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o ličnosti, u skladu sa GDPR. Nakon što odgovorite na pitanja, npr. u koje svrhe obrađujete podatke o ličnosti, koji se tačno podaci prikupljaju i po kom pravnom osnovu, i popunite neophodne podatke o organizaciji, dobijate osnovu politike privatnosti koju možete da sačuvate i dalje prilagođavate po potrebi.

Uz alate, na raspolaganju je besplatan vodič “Moji podaci, moja prava”, koji daje pregled osnovnih principa zaštite podataka o ličnosti prema novom pravnom okviru i informiše građane o novim pravima.

Da podsetimo, novi pravni okvir za zaštitu podataka u EU je stupio na snagu 25. maja ove godine. Jedna od najvažnijih novina je da pravila GDPR važe i za kompanije van Evropske unije, ako obrađuju podatke građana EU ili im nude usluge. Takođe, predlog novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je Vlada Srbije usvojila na sednici 24. septembra zasniva se na istim principima i pravilima kao GDPR.