Cyberama 4: Veštačka inteligencija, Pametna Srbija?

Pre dve nedelje, Vlada Republike Srbije objavila je važno saopštenje koje je prošlo ispod radara praktično svih medija. U Državnom data centru predstavljena je ‘Pametna Srbija’ – nova državna platforma za masovno prikupljanje i obradu podataka. Prema rečima zvaničnika, ovi podaci predstavljaju ‘pamet’ države na osnovu koje mogu da se donose odluke i osmišljavaju strategije, kao i ‘neophodnu osnovu za razvoj veštačke inteligencije’. 

Drugim rečima, 

– svi podaci građana koje država poseduje ili prikupi iz ‘otvorenih izvora’ se skladište na istom mestu
– građani dobijaju svoje ‘digitalne identitete’, 
algoritmi ukrštaju podatke i donose razne odluke o životima građana, 
– analize se sprovode na ‘cloud-u’, a posao je poveren kompaniji ‘Microsoft’.

Šta bi moglo da krene naopako?

Gost četvrte epizode je Vladan Joler, profesor novih medija i osnivač SHARE Fondacije. Njegovi poslednji radovi nooscope.ai, ‘Novi Ekstraktivizam’ i ‘Anatomija AI sistema’ (u kolekciji muzeja MoMA) zalaze duboko u analizu i ograničenja takozvane ‘veštačke inteligencije’. Sa Vladanom ćemo demistifikovati šta je tu ‘veštačko’, a šta ‘inteligencija’, pričati o ekonomiji nadzora, kvantifikaciji ljudskih života, kako se uz pomoć algoritama upravlja društvom i pojedincima, i da li svaku novu tehnologiju treba nekritički da prihvatimo.

Lepa vest je da će se Cyberama 4 prvi put paralelno sa strimom desiti i u realnom prostoru, kako bismo okupili zajednicu nakon duge pauze. Ako želite da nam se pridružite 30. juna u 19h u bašti studija KPTM na Dorćolu, prijavite se na vreme jer je broj slobodnih mesta zbog mera ograničen na 30.