Konferencija o socio-ekološkim uticajima tehnologije

Digital | Green | Society

Dvodnevna međunarodna konferencija posvećena posledicama koje vrtoglavi razvoj tehnologije ostavlja na životnu sredinu, građane i društvo, održava se od 14. do 16. maja u Beogradu

Konferencija u organizaciji SHARE Fondacije, vodeće regionalne organizacije za digitalna prava, odvijaće se u prostorijama KC Grada. Program sa biografijama učesnika objavljen je na posebnoj stranici. Usled ograničenih prostornih kapaciteta, potrebno je rezervisati mesto u publici putem registracije

Nove digitalne tehnologije, uprkos značajnim dostignućima u nauci i društvenom aktivizmu, približile su nas horizontu distopije zahvaljujući nekontrolisanoj eksploataciji prirodnih resursa u razmerama bez presedana. Istovremeno, različite primene naprednih tehnologija kao što su veštačka inteligencija, Internet stvari ili robotika, pretvaraju ljude, njihove karakteristike, ponašanje, međusobne odnose i interakcije sa okruženjem – u podatke (datafikacija) kojima je sve lakše upravljati.

Kakve su to nove vrste političkog uređenja ekstraktivni kapitalizam i kapitalizam nadzora? Na koji način je moguće analizirati njihove ključne elemente i zasnovati novu društvenu kritiku? Poznajete li životni ciklus svog pametnog telefona, od kobaltne jame u Kongu, do smetlišta u svom gradu – i u kojoj od tih faza prepoznajete svoju odgovornost? Kakve su nam nove, zelenije politike potrebne da bismo tu odgovornost zaista i preuzeli? Ovo su samo neka od pitanja kojima će se učesnici baviti tokom događaja.

Konferencija Digital | Green | Society realizuje se kao platforma za diskusiju o postojećim i otvaranje novih pitanja sa raskršća politike, ljudskih prava i tehnologije. Osim predavanja i prezentacija, program obuhvata domaću premijeru dokumentarnog filma o ekspanziji nadzora u Kini (u okviru festivala Beldocs), različite radionice, kao i stručno vođenje kroz javne prostore u Beogradu od značaja za ljudska prava i slobode.

Kontakt: [email protected] 
Korisna literatura: https://labs.rs/sr/ 
SHARE Fondacija: https://www.sharefoundation.info/sr/Čitaj još: