MUP mora da obeleži sve kamere u Beogradu

Krajem avgusta usvojen je Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu saopštavanja namere o tom snimanju. Dokument u 10 članova detaljnije definiše čime i na koji način sme da se vrši snimanje tj. nadzor javnog prostora, kao i obaveze da su građani o tome uvek obavešteni. Na taj način je propisana obaveza MUP-a da obeleži sve pametne kamere koje se već godinu dana postavljaju u Beogradu, a koje su do sada samo građani označavali nalepnicama inicijative hiljade.kamera.rs

Izgled znaka je propisan tako da sadrži sliku kamere ili foto aparata, natpis “Ministarstvo unutrašnjih poslova” i zvaničnu internet adresu MUP, dok se za obaveštenje na sajtu MUP navodi da treba da ima “dodatne informacije o rukovaocu i informacije o ostvarivanju prava lica u vezi sa snimanjem”.

Novi dokument dalje definiše opremu koja se koristi pored standardnih uređaja za video-nadzor, a uključuje mobilne-akcione kamere, kamere koje se nose na uniformi (body kamere), mobilne telefone, pa čak i letelice (dronove). Time se praktično potvrđuju navodi iz druge MUP-ove Procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti upotrebom savremenih tehnologija video-nadzora, koja predviđa upotrebu više od 8000 kamera. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti je procenu uticaja krajem maja drugi put ocenio kao neusklađenu sa zakonom.

Interesantno je da pravilnik predviđa da u slučajevima kada je “potrebno hitno postupanje zbog opasnosti od ugrožavanja života i zdravlja ljudi i imovine ili radi sprečavanja vršenja prekršaja i krivičnih dela, policijski službenik vrši snimanje ako proceni da isto može da sprovede na bezbedan način, odnosno bez ugrožavanja svoje i bezbednosti drugih lica i uz poštovanje ljudskih prava i sloboda građana”. U tom slučaju, policajac je dužan usmeno saopšti nameru snimanja i obezbedi dokaz o tome – audio-video zapis ili službenu belešku.

Kada se uzmu u obzir odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i načelo transparentnosti obrade podataka, vrlo je diskutabilno da li su građani na pravilnikom predviđene načine adekvatno obavešteni o obradi njihovih podataka i pravima koja imaju u tom pogledu. Zvanično obeležavanje policijskih kamera jeste bitan korak ka transparentnosti, ali se i dalje primećuju ogromne razlike u lokacijama kamernih mesta i broju kamera kada se uporede ažurirani MUP-ov spisak i građanska mapa.

Sve informacije o građanskom mapiranju kamera dostupne su na sajtu inicijative hiljade.kamera.rs, a građani zainteresovani za nalepnice “Pod nadzorom” mogu se javiti na [email protected].Čitaj još: