Osnovana mreža za digitalna prava u jugoistočnoj Evropi

Suočene sa porastom kršenja digitalnih prava, više od deset organizacija za ljudska prava dogovorilo se da radi zajedno na zaštiti pojedinaca i društava u jugoistočnoj Evropi. 

Devetnaest organizacija iz jugoistočne Evrope udružilo je snage u novoosnovanoj mreži koja ima za cilj da unapredi zaštitu digitalnih prava i suoči se sa sve većim izazovima koje postavlja raširena upotreba naprednih tehnologija u društvu.

Inicirana od strane Balkanske istraživačke mreže – BIRN-a i SHARE Fondacije, SEE mreža za digitalna prava prva je takve vrste fokusirana na digitalno okruženje i izazove za digitalna prava u jugoistočnoj Evropi.

Mreža okuplja 19 organizacija članica – iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije – posvećenih zaštiti i unapređenju ljudskih prava, onlajn i oflajn.

Svaka organizacija je posvećena unapređenju svog rada na pitanjima kršenja digitalnih prava, nedostatka transparentnosti, proširene upotrebe invazivnih tehnoloških rešenja i narušavanja privatnosti.

Od početka pandemije COVID-19, centralna i jugoistočna Evropa doživele su dramatičan porast stope kršenja digitalnih prava u zemljama gde su demokratske vrednosti već ugrožene.

“Ovaj napor dolazi u trenutku kada vidimo veće uplitanje državnih i komercijalnih aktera koji doprinose smanjivanju već smanjenog prostora za raspravu, a ostvarivanje osnovnih ljudskih prava je kontinuirano ograničeno”, rekla je regionalna direktorka BIRN-a, Marija Ristić.

“Internet ima snažan potencijal da služi potrebama ljudi, a pristup internetu se pokazao neophodnim u kriznim vremenima, poput pandemije COVID-19. Naša društva postaju sve više digitalna, što predstavlja snažan podsticaj za povećanje kapaciteta organizacija koje se bave digitalnim razvojem i propisima u našem regionu.”

Tokom prvog zajedničkog sastanka, članovi mreže složili su se da su izazovi brzo razvijanih tehnoloških rešenja koje koriste države doveli do kršenja osnovnih prava i sloboda, dok lažne i neproverene informacije cvetaju onlajn i oblikuju živote ljudi širom regiona. Internet sfera je već postala neprijateljsko okruženje za pojedince koji otvoreno izražavaju svoje mišljenje, a posebno marginalizovane grupe kao što su manjine, LGBTIQ+ zajednica, izbeglice i žene.

“Digitalna tehnologija duboko menja naša društva jer postaje važan deo svih sfera našeg života, pa raznolikost organizacija koje su se pridružile ovoj mreži doživljavamo kao jednu od svojih najvećih snaga“, izjavio je Danilo Krivokapić, direktor SHARE Fondacije.

“Možemo mnogo toga naučiti iz iskustva drugih, budući da imamo slične probleme sa državama koje koriste tehnologiju za vršenje kontrole nad društvom, posebno u kriznim vremenima, poput pandemije COVID-19”, dodao je. “Važno da delujemo zajedno i kada pokušavamo da povratimo ravnotežu između naših građana i velikih kompanija (Facebook, Google…) koje poseduju ogromne količine naših podataka o ličnosti i na taj način imaju značajnu moć nad nama.”

Cilj mreže je da izgradi veštine, znanje i iskustvo svojih članova kako bi se postigli zajednički ciljevi kao što su jačanje demokratije u regionu i zaštita pojedinaca u digitalnom okruženju.

Ujedno negujući vrednosti bezbednosti, jednakosti i slobode, rad SEE mreže za digitalna prava biće usmeren na postizanje sledećih ciljeva: zaštita digitalnih prava i sloboda na internetu; omogućavanje ljudima da pristupaju tačnim informacijama; činjenje interneta sigurnijim mestom; otkritvanje i prijavljivanje govora mržnje i verbalnog nasilja putem interneta, posebno protiv žena i drugih ranjivih grupa; identifikovanje regrutovanja putem interneta, što može dovesti do eksploatacije; preuzimanje kontrole nad ličnim podacima; rad na sprečavanju primene intruzivnih sistema nadzora, pozivanje država na odgovornost za upotrebe i zloupotrebe tehnologije i poboljšanje digitalne pismenosti radi sprečavanja nasilja i eksploatacije.

Mreža će imati za cilj da poveća nivo razumevanja složenih i zabrinjavajućih trendova i praksi i pokušavati da ih približi široj javnosti na jeziku koji je razumljiv. Stvaranjem zajedničkog prostora za diskusiju i razmenu, organizacije i mediji će moći da povećaju uticaj svojih pojedinačnih napora usmerenih na zakonodavne, političke i društvene promene.

Organizacije koje su se pridružile mreži (ažurirano u januaru 2024. godine):


Čitaj još: