Rečnik zaštite podataka: objašnjenja i obaveze

Koja je razlika između obrađivača i rukovaoca podacima o ličnosti? Šta znači “legitimni interes” i kada se može koristiti kao pravni osnov obrade podataka? Kako da znate da je nastupila povreda podataka o ličnosti u vašoj organizaciji? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete pronaći u Rečniku pojmova o zaštiti podataka o ličnosti, koji je nastao u okviru saradnje SHARE Fondacije i Misije OEBS-a u Srbiji.

Rečnik je izrađen sa ciljem sažetog i konciznog pregleda osnovnih pravnih instituta i pojmova koji se mogu naći u propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koristi specifičnu pravnu terminologiju, koja često nije bliska onima koji nisu aktivno uključeni u tumačenje ovih propisa, naročito jer je tekst zakona vrlo konfuzan i često nerazumljiv. Ipak, može se reći da je rečnik imao u vidu pre svega potrebe novinara i medijskih organizacija, te da iz tog razloga sadrži pojmove koji mogu biti naročito značajni za obavljanje novinarskog posla i biznis modele medija.

Novi biznis modeli zasnovani na podacima, kao i drugi izazovi sa kojima se mediji susreću u pogledu zaštite privatnosti i ličnih podataka korisnika i publike, otvaraju niz obaveza i rizika koji su ne samo pravne, već i finansijske i reputacione prirode. Zato je važno da mediji i ostali akteri kroz Rečnik, Pribor za lične podatke, vodiče i druge resurse SHARE Fondacije provere usklađenost poslovanja i aktivnosti sa novim pravilima i odgovorno se odnose prema privatnosti i podacima građana.


Čitaj još: