SHARE Fondacija i organizacije za zaštitu digitalnih prava upozoravaju na zloupotrebu GDPR-a u Rumuniji

Povodom slučaja istraživačkog medija RISE Project iz Rumunije, čijim novinarima je zaprećeno kaznama do 20 miliona evra ukoliko ne dozvole pristup podacima o ličnosti, 18 organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, među kojima je i SHARE Fondacija, uputilo je pismo predsedavajućoj Evropskog odbora za zaštitu podataka o ličnosti Andrei Jelinek. Pismo je takođe adresirano na predsednika Nadzornog organa za zaštitu podataka ličnosti Rumunije i Evropsku komisiju.

Naime, novinari su na Fejsbuk stranici RISE Project-a objavili dokumenta koja sadrže podatke o  ličnosti poznatog rumunskog političara i sa njim povezanih osoba i ukazuju na visoku korupciju u vezi sa zloupotrebom sredstava EU. Ubrzo nakon objave, pristigao je dopis rumunskog Nadzornog organa kojim su se zahtevale informacije o izvoru podataka, pod pretnjom novčane kazne.

Organizacije su upozorile da se zahtevom rumunskog organa za zaštitu podataka o ličnosti ugrožava tajnost novinarskih izvora i podsetile da je Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) pravni okvir za zaštitu prava ustanovljenih Poveljom o osnovnim pravima EU i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Recitali 4 i 153, kao i član 85 Uredbe, jasno ukazuju na to da se pravo na zaštitu podataka o ličnosti mora posmatrati u odnosu na njegovu funkciju u društvu i pomiriti sa drugim pravima, kao što je sloboda izražavanja i informisanja.

Potpisnice pisma traže od Odbora da razmotri da li je zahtev Nadzornog organa Rumunije u skladu sa GDPR-om i da li rumunski Zakon o zaštiti podataka o ličnosti br. 190/2018 i njegova primena u ovom slučaju pomiruju zaštitu podataka o ličnosti i slobodu izražavanja i informisanja,  u skladu sa članom 85.

Tekst pisma na engleskom jeziku je dostupan ovde.