Organizacije za ljudska prava predstavljaju Vodič za zaštitu podataka o ličnosti za vreme pandemije

Globalna kriza javnog zdravlja izmestila je fokus odluka sa prava pojedinaca na interes zajednice. U okolnostima kada je suzbijanje pandemije primarni cilj celokupne javnosti, zaštita podataka o ličnosti izložena je naročito teškom testu.

Samo u Srbiji je od proglašenja vanrednog stanja 15. marta zabeleženo nekoliko težih kršenja prava garantovanog Ustavom, zakonima i međunarodnim dokumentima. Zvanična državna tela objavljivala su osetljive podatke o zdravstvenom stanju preminulih, dok je kretanje građana praćeno obradom metapodataka sa njihovih mobilnih uređaja – bez poštovanja osnovnih principa zaštite, odnosno bez pravnog osnova koji bi opravdao suspenziju tih principa.

Najteži incident istraživači SHARE Fondacije otkrili su slučajno, pretragom na internetu, kada je ustanovljeno da su pristupni podaci za informacioni sistem namenjen obradi osetljivih podataka građana u vezi sa pandemijom, bili javno dostupni na veb stranici jedne zdravstvene ustanove.

Stoga je – u saradnji sa organizacijama Partneri Srbija, A11, Atina, BOŠ i Da se zna – SHARE Fondacija izradila sažet i jasan priručnik o zaštiti podataka u vreme pandemije. Osnovni principi evropskog pravnog okvira, s kojim je usklađena i regulativa u Srbiji, obrazloženi su iz perspektive obrade podataka građana u vanrednim okolnostima. Analizirani su pravni dokumenti koje je državna administracija donela u cilju efikasnijeg upravljanja zdravstvenom krizom, i to sa stanovišta onih oblasti u kojima zaštita podataka o ličnosti trenutno trpi najveći pritisak sukobljenog interesa javnosti: zdravstvo, mediji, radno okruženje i masovni nadzor.

Posebno značajan rezultat pravno-tehničke analize predstavlja mapa tokova podataka kroz mrežu javnih institucija i organa vlasti, radi prikupljanja i obrade podataka o testiranim, inficiranim, hospitalizovanim, izlečenim i preminulim građanima, kao i podataka o njihovim kontaktima.

Organizacije za ljudska prava ocenjuju da urgentnost zaštite javnog zdravlja ne pruža opravdani osnov za snižavanje zaštite podataka o ličnosti u slučaju većine aktera. S pravom očekujemo da će ukidanje onih intruzivnih mera koje jesu bile neophodne, uskoro biti jedan od prvih znakova da je borba za suzbijanje pandemije okončana uspešno.

Vodič je u integralnom obliku slobodno dostupan na sajtu pandemija.mojipodaci.rs a široj javnosti se deli putem tradicionalnih i društvenih medija. Organizacije nastavljaju da prate dobre i loše prakse u vreme pandemije te je, prema potrebi, Vodič otvoren za unose novih vrsta povreda i odgovarajućih smernica za zakonito postupanje.

Produkciju Vodiča finansijski su pomogli Evropska unija, Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD.Čitaj još: