EU parlament za zabranu biometrijskog nadzora u realnom vremenu

Evropski parlament je u sredu 14. juna ubedljivom većinom usvojio pregovaračku poziciju o nacrtu zakona o veštačkoj inteligenciji (AI Act) kojom je proširena lista neprihvatljivog rizika po prava i bezbednost ljudi.

Buduća regulativa temelji se na klasifikaciji rizika koje AI može da generiše, a prema kojoj se utvrđuju konkretne obaveze provajdera i onih koji primenjuju te sisteme. Neprihvatljiv rizik podrazumeva zabranu AI sistema iz takve kategorije zbog njihove intruzivnosti i diskriminatornih potencijala. Odlukom koja se već ocenjuje kao istorijska, evroposlanici su zauzeli stav da svaku primenu daljinskog sistema biometrijske identifikacije u javnom prostoru u realnom vremenu treba zabraniti, kao i većinu retrospektivnih primena ovakvog sistema. Naknadna primena daljinskog sistema biometrijske identifikacije u javno dostupnim prostorima izuzetno bi bila dopuštena u gonjenju teških krivičnih dela i isključivo po odluci suda. 

Takođe, Evropski parlament smatra da treba zabraniti biometrijsko kategorisanje ljudi na osnovu osetljivih ličnih karakteristika kao što su rod, etničko poreklo ili političko uverenje, kao i primenu AI sistema za prepoznavanje emotivnih stanja u obrazovnoj ili radnoj sredini, u radu policije i na graničnim prelazima. Usvojena pregovaračka pozicija uključuje i zabranu prediktivnih policijskih AI sistema zasnovanih na profilisanju, lokaciji ili prethodnom kriminalnom ponašanju.

Evropske organizacije i aktivisti za ljudska prava pozdravili su odluku EU parlamenta kao jasan znak namere da se sloboda i dostojanstvo ljudi u javnom, zajedničkom okruženju stave iznad privatnog profita i izgovora o većoj bezbednosti.

Međutim, ističe se i propuštena prilika da se zaštitnim merama izričito obuhvate migranti i izbeglice, i upozorava na opasnost od stvaranja dvostepene regulative u kojoj se na migrante primenjuje niži stepen zaštite. Osim toga, parlament nije usvojio preporuku svojih komiteta o pravima ljudi na koje utiču odluke ili rezultati primene AI sistema, uključujući obavezu pružanja objašnjenja i razmatranja pritužbi zbog kršenja prava u tim okolnostima.

Evroposlanici su svoju pregovaračku poziciju potvrdili sa 499 glasova za, 28 protiv i 93 suzdržanih. Sledi trijalog o konačnoj verziji teksta zakona između parlamenta, Evropske komisije i država članica EU. Očekuje se da će se pregovori završiti do kraja godine, u nadi da će zakon biti usvojen pre izbora za novi EU parlament u junu 2024.Čitaj još: