Ne snimaj mi lice: peticija protiv biometrijskog nadzora

Kampanja za zabranu pametnog nadzora i u Beogradu

BEOGRAD, 12. novembar – SHARE Fondacija, u koaliciji sa Evropskom mrežom za digitalna prava “EDRi” i više evropskih i svetskih organizacija, pokrenula je kampanju za zabranu masovnog biometrijskog nadzora u javnim prostorima evropskih gradova i pozvala građane da potpišu peticiju na sajtu hiljade.kamera.rs.

Sve više država eksperimentiše sa tehnologijama za neselektivni, masovni nadzor građana u javnom prostoru, iako je njihova primena u suprotnosti sa nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama. Biometrijski sistemi kao što su pametne kamere za prepoznavanje lica teško ugrožavaju temeljne vrednosti savremenog društva – pravo na privatnost, slobodu udruživanja i izražavanja. Evropska komisija trenutno razmatra mogućnosti za zaštitu ljudi od štetne upotrebe biometrijske tehnologije za nadzor, uključujući zabranu.

Beograd je prvi grad na Balkanu koji planira da sve svoje stanovnike tretira kao potencijalne osumnjičene: kamere za pametni nadzor postavljaju se ubrzano po beogradskim ulicama, suprotno Ustavu i zakonima Srbije. Od javnosti se krije postupak nabavke i cena čitavog sistema, kao i lokacije pokrivene ovim kamerama.

Od maja 2020, građanska inicijativa #hiljadekamera do sada je identifikovala 1001 kameru sa biometrijskim karakteristikama na 469 lokacija u Beogradu. Istovremeno, na sajtu hiljade.kamera.rs i preko društvenih mreža sprovodi se stalna kampanja informisanja građana o biometrijskim tehnologijama i njihovim rizicima po demokratsko društvo.

Beogradska inicijativa jedna je od niza uspešnih aktivnosti koje građani širom Evrope preduzimaju u ime zaštite svojih prava i sloboda. U Francuskoj je zaustavljeno uvođenje sistema za prepoznavanje lica u školama; u Grčkoj je nadležna služba za zaštitu ličnih podataka pokrenula istragu protiv korišćenja ove tehnologije u policiji; češka prestonica, Prag, odbila je uvođenje pametnog nadzora u javne prostore; italijanski grad Komo obustavio je nezakonitu primenu biometrijskog nadzora.

Koalicija građanskih i ekspertskih organizacija Hermes Center (Italija), Homo Digitalis (Grčka), Bits of Freedom (Holandija), Iuridicum Remedium (Češka), SHARE Fondacija (Srbija) i evropska mreža za digitalna prava EDRi, danas pokreću panevropsku javnu kampanju “Ne snimaj mi lice: za zabranu biometrijskog nadzora”. U kampanji između ostalih učestvuju i organizacije Access Now, Privacy International, ARTICLE 19, Chaos Computer Club (Nemačka), Panoptykon Foundation (Poljska) i La Quadrature du Net (Francuska).

Poziv na mobilizaciju građana u odbranu prava i sloboda, ujedno je i zahtev nadležnim vlastima u evropskim državama unutar i izvan Unije, da odustanu od invazivnih tehnologija koje imaju nesagledive posledice na demokratsko društvo. Kampanja “Ne snimaj mi lice” istovremeno se obraća Evropskoj komisiji koja trenutno razmatra sve mogućnosti za zaštitu ljudi od štetne upotrebe tehnologije za biometrijski nadzor, uključujući zabranu, sa zahtevom da ovu nesrazmernu pretnju po prava i slobode ljudi stavi van zakona.Čitaj još: