Pandemija za digitalna prava u jugoistočnoj Evropi

Pandemija za digitalna prava – izveštaj

Globalna zdravstvena kriza izazvana pandemijom Covid-19 potvrdila je da višedecenijska diskusija o postizanju ravnoteže između interesa bezbednosti i privatnosti još uvek nije ponudila dobra rešenja za svet. Koncentracija informacija, cenzura, lažne vesti, povrede bezbednosti i odgovori zvaničnika na ove prekršaje bili su neki od najznačajnijih zapažanja zabeleženih u ovom izveštaju.

Od 2014. godine SHARE Fondacija sprovodi monitoring digitalnih prava sa ciljem da zabeleži slučajeve kršenja digitalnih prava i izvrši procenu uslova u onlajn sferi Srbije. U saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) projekat je prošle godine proširen i na zemlje regiona i uključuje praćenje incidenata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Rumuniji. Obzirom na trenutnu globalnu situaciju, prvi zajednički izveštaj poklopio se sa pandemijom Covid-19, što je dovelo do otkrivanja nekih zabrinjavajućih događaja i trendova u regionu.

Izveštaj predstavlja pregled glavnih kršenja digitalnih prava građana u svakoj od zemalja u periodu od 31. januara do 30. septembra 2020. Na kraju analize, predložena je lista preporuka za vlasti kako bi pokušala da se suzbiju gruba kršenja digitalnih prava u budućim situacijama društvene krize.Čitaj još: